top of page
Open Site Navigation

Torra ögon

Visste ni att torra ögon är ett stort problem för många? Torra ögon, liksom fuktiga ögon som ofta rinner, är mycket vanliga problem speciellt när vi blir äldre. Man räknar med att 10–30 procent av kvinnorna efter eller i förstadiet av klimakteriet har besvär med torra ögon.


En minskad tårproduktion och försämrad kvalité på tårvätskan är den vanligaste orsaken. Tårfilmen blir tunnare samtidigt som oljefilmens skyddande barriär försvagas och får svårare att täcka hela ögats yta.


Det ger stigande salthalt i tårvätskan som vid blinkning känns som grus i ögonen. Det kan svida och ögonen kan bli röda vilket resulterar i svidande och trötta ögon och dimsyn. Välkommen till oss och boka tid för en tårfilmsanalys!
Vi reparerar dina bågar

och glas.

Progressiva, läsglasögon,

enkelslipade och terminalglasögon.

Alla är lika spännande för oss.